Загальні поняття провадження приватної медичної практики фізичною особою-підприємцем

У зв’язку з виведенням системи охорони здоров’я на новий еволюційний рівень – ринкові відносини – все актуальнішим постає питання приватної справи. Хоча ще багато питань з приводу цього у процесі вирішення, але певні напрацювання у розвитку даного напрямку вже є. Частина у вигляді проектів, які невдовзі будуть затверджені, а частина – вже давно затверджена. Нагадаю, що приватні заклади охорони здоров’я (далі ЗОЗ) вже давно працюють в умовах чинного законодавства. У цій статті хочу розглянути загальні питання, що нормують роботу приватної медичної практики, зокрема на рівні первинної медичної допомоги. Існують дві форми організації приватної справи – фізичні особи-підприємці (далі ФОП) та юридичні особи.

Обидві можуть працювати на спрощеній та загальній системі оподаткування. ФОП 1 та 2 групи не можуть «працювати» з юридичними особами, якою є Національна служба здоров’я України, а тому ФОП 3 групи є ціллю для тих, хто планує реєструватись як фізична особа-підприємець. ФОП реєструє одна особа (інші – наймані робітники: лікарі ПМД, середній медперсонал, технічний персонал). Варто знати, що вся заборгованість, яка виникла за час здійснення діяльності ФОП не припиняється і не скасовується у зв’язку із припиненням діяльності ФОП та фізична особа (у розумінні – громадянин) за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, відповідає усім своїм майном.

Юридичну особу (ТОВ, ПП, ін.) утворюють кілька засновників (наприклад декілька сімейних лікарів). Перевага юридичної особи ще й у тому, що інвестори у розвиток ФОП швидше всього не вкладатимуть кошти, а от юридичні особи у цьому разі мають перевагу, якщо планувати щось подібне у майбутньому. Однак для юридичних осіб більш складна бухгалтерська звітність.

Оподаткування ФОП 3 групи по спрощеній системі: – Єдиний податок –3% (платники ПДВ + сам ПДВ) або 5% (не платники ПДВ) від доходу; – ЄСВ “за себе” – 819,06 грн/міс (при мінімальній заробітній платі (ЗП) 3723 грн. або 22% від ЗП, що отримує підприємець); – ВЗ від окладу 1,5% (55,85 грн при мінімальній ЗП); – ПДФО від окладу 18% – (670,14 грн при мінімальній ЗП); – ЄСВ 22% – (819,06 грн при мінімальній ЗП) – нарахування на фонд ЗП. Критерії та обмеження для ФОП 3 групи: – кілкість працівників необмежена, – річний дохід до 5 млн.грн. Терміни подачі звітів для ФОП 3 групи: – Єдиний податок – звітний період – календарний квартал; подається «Декларація з ЄП» щокварталу протягом 40 к.д., наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. – ЄСВ – звітний період –календарний рік; звіт (Форма №Д5) подають один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітнім періодом. Терміни сплати податків для ФОП 3 групи: – Єдиний податок – протягом 10 календарних днів, наступних за граничним періодом подання декларації. – ЄСВ – щокварталу до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Нижче наведено податковий календар ФОП на спрощенній системі (натисніть для збільшення)