Юридично-правове підґрунтя ведення приватної медичної практики в умовах фізичної особи-підприємця

У цьому огляді зібрано витяги із нормативно-правових актів, які регламентують основні моменти у провадженні медичної практики в приватних умовах. Стаття у першу чергу написана для тих, хто каже, що ніякої “нормтивки” немає і все це дуже хмарно.

  • Поняття і терміни ст. 3 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі Основи) визначають, що до ЗОЗ відносяться юридичні особи будь-якої форми власності або їх відокремлені підрозділи… Також тут згадується, що медичне обслуговування, медичні допомогу та послуги надають ЗОЗ та ФОП.
  • абз. 5 ст. 18 Основ: Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями…
  • абз. 1 ст. 33 Основ: медична допомога надається відповідно до медичних показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я,… та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивільно-правових відносинах.
  • абз. 1 ст 34 Основ: Лікуючий лікар – лікар закладу охорони здоров’я або лікар, який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець і який надає медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування.
  • абз. 2,5 ст. 35-1 Основ: Надання первинної медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров’я та фізичні особи – підприємці, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку… Первинна медична допомога надається безоплатно в закладах охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення.
  • абз. 5,6 ст. 35-2 Основ: Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу також можуть надавати лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці. Лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, де надається така допомога, або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець, які отримали підготовку за відповідною спеціальністю (крім спеціальності “загальна практика – сімейна медицина”).
  • абз. 3 ст. 36 Основ: Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини забезпечують заклади охорони здоров’я або фізичні особи – підприємці, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.