І ось минає доба комунальних установ – негнучких та шаблонних форм господарювання, зокрема на рівні первинної медичної допомоги (далі - ПМД). На зміну їм приходить комунальні некомерційні підприємства (КНП).

Але до часу укладання договору з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ) та переходу на нову систему фінансування (фінансування через банк за господарським кодексом) доводиться працювати з бюджетними коштами через казну, змінивши роль з розпорядника бюджетних коштів на отримувача, але суттєво майже нічого не змінюється, оскільки у таких умовах фінансування КНП працює й далі за бюджетним кодексом та підпадає у своїй діяльності під ті ж обмеження, що й установа.

Але уявімо собі цілком реальну річ, коли ми переходимо на капітаційну модель фінансування через НСЗУ. Отже, перераховано кошти на банківський  рахунок КНП, якими воно повинно розпорядитись. Але чи зможемо це зробити? Так, але для цього потрібно деякі нормативні акти. Зокрема:

  • Колективний договір – основний обов’язковий документ підприємства, який має бути укладеним не пізніше 3 місяців з моменту реорганізації чи створення (до цього часу може діяти старий або прийняте трудовим колективом Положення про оплату праці) – ЗУ «Про колективні договори та угоди»;
  • Фінансовий план, який має бути затверджений органом управління до 1 вересня на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства., що передує (наказ МЕРТ №205 від 02.03.2015 року);
  • План річних закупівель додаток до нього, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, який має також бути опублікованим через електронний майданчик на сайті Prozzoro .

Є багато важливих документів, що мають бути прийнятими в КНП, але без трьох попередніх оперативна та фінансова діяльність є майже неможливими.