ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«Академія сімейної медицини України» 
Протокол № 1 від  17 квітня 2018
СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«Академія сімейної медицини України»